Vi värnar om dina personuppgifter.

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs principerna för behandling av personuppgifter som hanteras i samband med tillhandahållande av tjänster i vårt företag (Tim’s Haircut). En närmare beskrivning av tjänsterna finns på vår webbplats eller fås på förfrågan av oss.

I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs bland annat:

  • hur vårt Företag behandlar kundernas personuppgifter
  • vilken typ av personuppgifter vårt Företag kan samla in om kunder
  • för vilka ändamål vårt Företag kan använda kundernas personuppgifter
  • kundens rättigheter beträffande insamlade personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

När du bokar en tid hos en tjänsteleverantör via Voady så samlas de personuppgifter som är nödvändiga (specificerat nedan) in. Uppgifterna behandlas vidare av Voady samt tjänsteleverantören under varsitt åtskilt ansvar.

Vilka uppgifter som vi samlar in och lagrar

I samband med att du som kund bokar en behandling eller registrerar ett konto på Voady så kommer vi att samla in uppgifter om dig. Detta kan ske antingen att du själv anger dina uppgifter eller att den salong du kontaktar via telefon, e-post eller besök lägger in uppgifterna i systemet.

Obligatoriska uppgifter som behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster är:

Namn
Telefonnummer
E-postadress
Hårlängd
Hårtyp

Valfria uppgifter:

Lösenord (om du väljer att skapa ett konto direkt vid bokningen).
Moodboard bilder på önskat resultat.
Meddelande som skickas till salongen där bokningen görs.
Särskilda val på behandlingen: T ex Tyst klippning, Håröm, mm.

Uppgifter som kan sparas vid en genomförd behandling

När du besöker en salong för en behandling så kan följande uppgifter sparas om dig beroende på vilken behandling som ska utföras.

  • Recept på hårfärg, klippteknik och produkt som används vid behandlingen. Dessa uppgifter tillhör alltid salongen men i det fall salongen tillåter kan dessa delas med kunden och i sin tur delas vidare till annan salong.
  • Bokningshistorik. Kommande bokningar, Genomförda bokningar, Avbokade tider, Uteblivet besök, Reklamerad vara eller tjänst.
    Loggbok, T ex uppgifter om kunden som är av vikt för behandlingen såsom allergi, svårblekt hår, skadat hår, metaller osv.
  • Alla personuppgifter som behandlas om dig behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster via systemet.

Vem har tillgång till uppgifterna och vilka delas uppgifterna med?

All data lagras hos Voady och hos driftsleverantör, endast behöriga användare och administratörer hos Voady och vår leverantör har tillgång till uppgifterna. Du kan alltid själv se alla dina uppgifter på din personliga sida hos Voady.

Om du som kund via din personliga sida väljer att boka en behandling hos en annan salong kommer du i och med bokningen dela dina uppgifter med den nya salongen. Vid bokning av behandling hos en ny salong vid fysiskt besök, e-post eller telefon kan salongen söka upp dig via ditt telefonnummer. Vid genomförd bokning får du ett bekräftelsemejl och i och med detta får den nya salongen även tillgång till dina uppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad har du rätt att få veta vilka uppgifter vi sparar om dig. Detta kan du göra genom att logga in på din personliga sida eller begära ett registerutdrag via kontaktuppgifterna ovan. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade och raderade.

Har du frågor om denna integritetspolicy, skulle du vilja invända mot behandling, rätta dina uppgifter eller begära utdrag av dina personuppgifter använder du kontaktinformationen nedan.

Voady AB
Storgatan 12
85230 Sundsvall
Org. Nr. 559161-1834
dataskydd@voady.se

Information om webbplatsen, Cookies och Nyhetsbrev, Enhets- och åtkomstdata

Vid varje åtkomst till våra servrar och databaser genereras enhets- och åtkomstdata som loggas in i så kallade serverloggfiler. IP-adressen som finns i dessa kommer kortfristigt att anonymiseras i slutet av respektive åtkomst, så fort lagringen inte längre är nödvändig för att upprätthålla funktionsdugligheten på resp. webbplats.

Såvida det är tillgängligt och aktiverat på din enhet registrerar vi också ett enhetsspecifikt identifieringsnummer (t.ex. ett så kallat “Reklam-ID”, om du använder en Android-enhet resp. “Ad-ID”, om du använder en Apple-enhet). Denna enhetsidentifiering tilldelas av tillverkaren av enhetens operativsystem och kan läsas och användas av webbplatser och appar för att presentera innehåll på grundval av dina användarvanor. Om du inte vill detta kan du när som helst inaktivera det i enhetens webbläsarinställningar eller systeminställningar.

Inloggning

För användare som registrerar sig för ett kundkonto eller en annan tjänst installerar vi en lösenordsskyddad personlig åtkomst. Om du inte loggar ut efter det att du har loggat in med dina inloggningsuppgifter, kommer du automatiskt att stanna kvar inloggad för de flesta av våra tjänster. Beroende på typ av tjänst används för detta ändamål en cookie eller en liknande teknik. Den här funktionen ger dig möjligheten att använda en del av våra tjänster utan att behöva logga in på nytt varje gång.

Information om cookies

Våra webbplatser använder cookies. Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att besöka Voady. Vi vill dock påpeka att våra webbplatser eventuellt endast har begränsade funktioner om du inte accepterar cookies. I din webbläsare kan du ställa in att en lagring av cookies endast accepteras när du godkänner det.

Hur vi skyddar din data

Dina personuppgifter överförs hos oss säkert i krypterad form. Vi använder krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom skyddar vi våra webbplatser och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för ändamål som krävs för att leverera tjänsten. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Voadys drift, underhåll och utskick via SMS och e-post (bokningsbekräftelser och påminnelser).

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi kommer att lagra dina personrelaterade data så länge, som det krävs för de ändamåls som nämns i denna integritetspolicy. Detta gäller i synnerhet för fullgörandet av våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. I förekommande fall kommer vi även att lagra dina personuppgifter för andra ändamål, om och så länge lagen tillåter oss en fortsatt lagring för specifika ändamål, inklusive för att försvara rättsliga anspråk.

Om du stänger ditt kundkonto tar vi bort alla uppgifter som är lagrade om dig. Om en fullständig borttagning av dina data pga kommande bokningar eller av lagstadgade skäl inte är möjlig eller inte krävs, kommer de att spärras för vidare behandling. Tjänsteleverantören kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för ändamål som krävs för att leverera tjänsten. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Voadys drift, underhåll och utskick via SMS och e-post (bokningsbekräftelser och påminnelser).

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field