Många delar av frisörverksamheten genererar farligt avfall som påverkar miljön. Vår målsättning är därför att genom en aktiv miljöstrategi uppnå en mindre miljöpåverkan både internt såväl som externt. Vi arbetar idag med Stena Recycling som leverantör för sortering av farligt avfall. Detta innebär att vi i vårt dagliga arbete fokuserar på korrekt hantering av miljöfarligt avfall men också på återvinning.

Detta innebär att vi:

 • Sorterar alla rester vid kemiska behandlingar såsom färg, blekning osv. Efter sortering så skickas avfallet till destruktion.
 • Vi använder produkter som använder hållbara förpackningar och innehåll.
 • Foliepapper som används vid behandlingen folieslingor eller fashion color sorteras och blir i slutändan återvunnen aluminium.
 • Vi sorterar papper, plast och glas.
 • Alla aerosolbehållare (t ex spray- och mousseflaskor) sorteras och återvinns till ny metall på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi har installerat snålspolande kranar på alla schamponeringar så hela 30% mindre vatten förbrukas.
 • Vi har tagit ett helhetsgrepp på hela organisationens dokumenthantering och anpassat vår maskinpark därefter. Med enkla medel kan man minska miljöpåverkan från sin dokumenthantering, och genom att använda dubbelsidig utskrift kan man enkelt halvera sin pappersförbrukning. Vi returnerar givetvis våra tonerpatroner för återvinning.
 • Alla lampor och apparater på våra salonger är energisnåla
 • Vi utbildar våra medarbetare i vår miljöpolicy och i produktkunskap

Att återvinna sin förbrukade förpackning är alltid bra ur miljösynpunkt då det spar både energi och material. Du bör alltid skölja ur rester ur förpackningen innan du lämnar den till återvinning, men det bästa är såklart att använda slut på den helt.

Såhär återvinner du olika material

Flaskor i plast
Förpackningar av plast sorteras i behållaren för Plastförpackningar på din återvinningsstation. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar den till återvinning.

Kartonger i papper
Kartonger sorteras i behållaren för Pappersförpackningar på din återvinningsstation. Platta till och vik ihop och lägg gärna mindre förpackningar i större.

Flaskor i glas
Flaskor i glas sorteras i behållarna för Färgat- respektive ofärgat glas på din återvinningsstation. De olika sorterna får inte blandas då det kan försämra kvalitén vid produktion av nytt glas. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar förpackningen till återvinning.

Sprayburkar i metall
Gammal hårspray räknas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation. Det är viktigt är att sprayflaskan är ordentligt tömd (pystömd) innan den lämnas för återvinning. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material.

Elavfall
Elavfall kan innehålla gifter samt ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Allt elavfall ska lämnas till en miljöstation.

Hårborstar
Då en hårborste är tillverkad i flera olika material ska du, efter produkten är förbrukad, slänga den i ditt sopkärl hemma. Hårborstar räknas som Brännbart material.

Miljöarbete på salongen

Många delar av frisörverksamheten genererar farligt avfall som påverkar miljön. Vår målsättning är därför att genom en aktiv miljöstrategi uppnå en mindre miljöpåverkan både internt såväl som externt. Vi arbetar idag med Stena Recycling som leverantör för sortering av farligt avfall. Detta innebär att vi i vårt dagliga arbete fokuserar på korrekt hantering av miljöfarligt avfall men också på återvinning.

Detta innebär att vi:

 • Sorterar alla rester vid kemiska behandlingar såsom färg, blekning osv. Efter sortering så skickas avfallet till destruktion.
 • Vi använder produkter som använder hållbara förpackningar och innehåll.
 • Foliepapper som används vid behandlingen folieslingor eller fashion color sorteras och blir i slutändan återvunnen aluminium.
 • Vi sorterar papper, plast och glas.
 • Alla aerosolbehållare (t ex spray- och mousseflaskor) sorteras och återvinns till ny metall på ett miljöriktigt sätt.
 • Vi har installerat snålspolande kranar på alla schamponeringar så hela 30% mindre vatten förbrukas.
 • Vi har tagit ett helhetsgrepp på hela organisationens dokumenthantering och anpassat vår maskinpark därefter. Med enkla medel kan man minska miljöpåverkan från sin dokumenthantering, och genom att använda dubbelsidig utskrift kan man enkelt halvera sin pappersförbrukning. Vi returnerar givetvis våra tonerpatroner för återvinning.
 • Alla lampor och apparater på våra salonger är energisnåla
 • Vi utbildar våra medarbetare i vår miljöpolicy och i produktkunskap
Återvinn din förpackning

Att återvinna sin förbrukade förpackning är alltid bra ur miljösynpunkt då det spar både energi och material. Du bör alltid skölja ur rester ur förpackningen innan du lämnar den till återvinning, men det bästa är såklart att använda slut på den helt.

Såhär återvinner du olika material

Flaskor i plast
Förpackningar av plast sorteras i behållaren för Plastförpackningar på din återvinningsstation. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar den till återvinning.

Kartonger i papper
Kartonger sorteras i behållaren för Pappersförpackningar på din återvinningsstation. Platta till och vik ihop och lägg gärna mindre förpackningar i större.

Flaskor i glas
Flaskor i glas sorteras i behållarna för Färgat- respektive ofärgat glas på din återvinningsstation. De olika sorterna får inte blandas då det kan försämra kvalitén vid produktion av nytt glas. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar förpackningen till återvinning.

Sprayburkar i metall
Gammal hårspray räknas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation. Det är viktigt är att sprayflaskan är ordentligt tömd (pystömd) innan den lämnas för återvinning. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material.

Elavfall
Elavfall kan innehålla gifter samt ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Allt elavfall ska lämnas till en miljöstation.

Hårborstar
Då en hårborste är tillverkad i flera olika material ska du, efter produkten är förbrukad, slänga den i ditt sopkärl hemma. Hårborstar räknas som Brännbart material.