Vi är en miljömedveten salong som tar ansvar för vårt avfall och vår resursanvändning.

Som frisörer hanterar vi många produkter och material som kan skada miljön om de inte tas om hand på rätt sätt. Därför har vi en tydlig miljöpolicy som syftar till att minska vår negativa påverkan både inom och utanför salongen. Vi samarbetar med Nemax som hjälper oss att sortera och återvinna det farliga avfallet som uppstår i vår verksamhet. Detta gör att vi kan arbeta mer miljömedvetet och ansvarsfullt i vår vardag.

Detta innebär att vi:

 • Vi sorterar noggrant vårt avfall efter olika typer av kemiska behandlingar, som färgning, blekning och liknande, och ser till att det destrueras på ett säkert sätt.
 • Vi väljer också produkter som har hållbara förpackningar och innehåll, som inte skadar miljön eller vår hälsa.
 • När vi utför behandlingar som kräver foliepapper, återvinner vi det till ny aluminium som kan användas igen.
 • Vi sorterar också papper, plast, glas och aerosolbehållare, som kan bli till ny metall.
 • Vi har dessutom installerat snålspolande kranar i alla våra schamponeringar, vilket minskar vår vattenförbrukning med 30 procent.
 • Vi har också optimerat vår dokumenthantering genom att använda dubbelsidig utskrift och återvinna våra tonerpatroner.
 • Alla våra lampor och apparater är energisnåla och bidrar till att minska vår elförbrukning.
 • Vi utbildar våra medarbetare i vår miljöpolicy och i produktkunskap, så att de kan ge våra kunder den bästa servicen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Genom att återvinna din förbrukade förpackning bidrar du till en bättre miljö genom att minska energi- och materialåtgången. Det är viktigt att du rengör förpackningen från eventuella rester innan du lämnar den till återvinningen, men det optimala är naturligtvis att använda upp hela innehållet.

Såhär återvinner du olika material

Flaskor i plast
Förpackningar av plast sorteras i behållaren för Plastförpackningar på din återvinningsstation. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar den till återvinning.

Kartonger i papper
Kartonger sorteras i behållaren för Pappersförpackningar på din återvinningsstation. Platta till och vik ihop och lägg gärna mindre förpackningar i större.

Flaskor i glas
Flaskor i glas sorteras i behållarna för Färgat- respektive ofärgat glas på din återvinningsstation. De olika sorterna får inte blandas då det kan försämra kvalitén vid produktion av nytt glas. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar förpackningen till återvinning.

Sprayburkar i metall
Gammal hårspray räknas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation. Det är viktigt är att sprayflaskan är ordentligt tömd (pystömd) innan den lämnas för återvinning. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material.

Elavfall
Elavfall kan innehålla gifter samt ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Allt elavfall ska lämnas till en miljöstation.

Hårborstar
Då en hårborste är tillverkad i flera olika material ska du, efter produkten är förbrukad, slänga den i ditt sopkärl hemma. Hårborstar räknas som Brännbart material.

Miljöarbete på salongen

Vi är en miljömedveten salong som tar ansvar för vårt avfall och vår resursanvändning.

Som frisörer hanterar vi många produkter och material som kan skada miljön om de inte tas om hand på rätt sätt. Därför har vi en tydlig miljöpolicy som syftar till att minska vår negativa påverkan både inom och utanför salongen. Vi samarbetar med Nemax som hjälper oss att sortera och återvinna det farliga avfallet som uppstår i vår verksamhet. Detta gör att vi kan arbeta mer miljömedvetet och ansvarsfullt i vår vardag.

Detta innebär att vi:

 • Vi sorterar noggrant vårt avfall efter olika typer av kemiska behandlingar, som färgning, blekning och liknande, och ser till att det destrueras på ett säkert sätt.
 • Vi väljer också produkter som har hållbara förpackningar och innehåll, som inte skadar miljön eller vår hälsa.
 • När vi utför behandlingar som kräver foliepapper, återvinner vi det till ny aluminium som kan användas igen.
 • Vi sorterar också papper, plast, glas och aerosolbehållare, som kan bli till ny metall.
 • Vi har dessutom installerat snålspolande kranar i alla våra schamponeringar, vilket minskar vår vattenförbrukning med 30 procent.
 • Vi har också optimerat vår dokumenthantering genom att använda dubbelsidig utskrift och återvinna våra tonerpatroner.
 • Alla våra lampor och apparater är energisnåla och bidrar till att minska vår elförbrukning.
 • Vi utbildar våra medarbetare i vår miljöpolicy och i produktkunskap, så att de kan ge våra kunder den bästa servicen med minsta möjliga miljöpåverkan.
Återvinn din förpackning

Genom att återvinna din förbrukade förpackning bidrar du till en bättre miljö genom att minska energi- och materialåtgången. Det är viktigt att du rengör förpackningen från eventuella rester innan du lämnar den till återvinningen, men det optimala är naturligtvis att använda upp hela innehållet.

Såhär återvinner du olika material

Flaskor i plast
Förpackningar av plast sorteras i behållaren för Plastförpackningar på din återvinningsstation. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar den till återvinning.

Kartonger i papper
Kartonger sorteras i behållaren för Pappersförpackningar på din återvinningsstation. Platta till och vik ihop och lägg gärna mindre förpackningar i större.

Flaskor i glas
Flaskor i glas sorteras i behållarna för Färgat- respektive ofärgat glas på din återvinningsstation. De olika sorterna får inte blandas då det kan försämra kvalitén vid produktion av nytt glas. Du bör skölja ur eventuella rester av produkten innan du lämnar förpackningen till återvinning.

Sprayburkar i metall
Gammal hårspray räknas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation. Det är viktigt är att sprayflaskan är ordentligt tömd (pystömd) innan den lämnas för återvinning. Ta av kapsyler, lock och korkar som inte är av plast och sortera dem efter respektive material.

Elavfall
Elavfall kan innehålla gifter samt ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Allt elavfall ska lämnas till en miljöstation.

Hårborstar
Då en hårborste är tillverkad i flera olika material ska du, efter produkten är förbrukad, slänga den i ditt sopkärl hemma. Hårborstar räknas som Brännbart material.